Bakkely Jensine kåret med 8 point

Bakkely Jakobine kåret med 7 point

Bakkely Johanne kåret med 6 point

Fulda med sit føl Bakkely Marie

Bakkely Hansine med sit føl Bakkely Marry

Outrup Simone

Bakkely Gaja